Informacje o IAA

Dokumenty bazowe - IAA
Print
There are no translations available.

International Association of Art - Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych działa na świecie od 1956r. (dokument założycielski IAA/AIAP - UNESCO, Paryż 1956r.).Jako organizacja posiada status oficjalnego partnera UNESCO.

IAA zrzesza artystów sztuk wizualnych z pięciu regionów kulturowych: Europa, Azja i Oceania, Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka, Kraje Arabskie. Twórcy reprezentowani są przez Narodowe Komitety IAA, z których wybierany zostaje na Generalnych Zgromadzeniach Światowy Komitet Wykonawczy. Każdy Region może pełnić swoje przewodnictwo przez jedną kadencję w strukturze światowej IAA. Regiony tworzą struktury Regionalnych Komitetów i wybierają swoich reprezentantów na Regionalnych Zgromadzeniach Generalnych.

Obecny skład Komitetu Narodowego w Polsce; Prezydent – Janusz Janowski (wg I §4, p.2 Statutu IAA ), Vice-Prezydent – Maria Moroz, Vice-Prezydent – Rafał Strent.

Komitet Narodowy współpracuje z ZG ZPAP. Współpraca międzynarodowa jest wpisana w Statut ZPAP.

W 2002r. odbyło się w Atenach (Grecja) XV Generalne Zgromadzenie IAA, wzięło w nim udział ponad 60 państw o statusie członków IAA. Było ono dla krajów europejskich ogromnie ważne, gdyż jako regiony Europa Wschodnia i Europa Zachodnia zgłosiliśmy poprawkę do statutu IAA dotyczącą połączenia w jeden region o nazwie Europa. Miało to znaczenie głównie dla krajów, które miały wejść do Unii Europejskiej w latach 2003 - 2004. Wspomogło to także w wyborze europejskiego Prezydenta Światowego Komitetu IAA 2002 - 2005, Lily Bakoyannis /NC Grecja/. Przedstawicielem w Światowym Komitecie IAA została wówczas wybrana Maria Moroz (Polski Komitet Narodowy).

Kiedy minął czas 3 – letniej kadencji  Regionu Europa zgodnie ze Statutem IAA , wybrano inny region świata do przewodniczenia IAA. XVI Generalne Zgromadzenie IAA odbyło się we wrześniu 2005 w Pekinie./Chiny/. Prezydentem został artysta malarz Liu Dawei/Chiny/,region Azja objął 3-letnie przewodnictwo. Polska w tej kadencji pełniła rolę Pełnomocnika Koordynatora Regionu Europa ds. Współpracy z Krajami Azjatyckimi.

Ze względu na światową sytuację ekonomiczną, XVII Światowe Generalne Zgromadzenie IAA odbyło się w Regionie Ameryka Łacińska dopiero w 2011 roku.  Na XVII GA IAA Meksyk – Guadalajara, Prezydentem IAA World została wybrana Maria Rosa Burillo /N.C Meksyk/. Region Ameryka Łacińska objął przewodnictwo na lata 2011 – 2014. W Statucie IAA  przyjęto zmianę na 4-letnie kadencje zarządów.                                                                                                                                    

XVIII Światowe Generalne Zgromadzenie IAA/AIAP  miało miejsce w Pilznie/ Czechy/ w 2015 roku, region Europa ponownie objął przewodniczenie na lata 2015-2019.                                       

Obecny skład Światowego Komitetu  IAA/AIAP  2015-2019;                                                    

Bedri  Baykam  /N.C Turcja/  - Prezydent IAA/AIAP,  Pavel Kral/N.CSłowacja/ viceprezydent IAA/ ,  Marta Mabel Perez /N.C Puerto Rico/ -skarbnik,   Katarina Norling Johanson/N.C Szwecja /,  Maria Moroz /N.C Polska/,  Ryoi  Ikeda /N.C Japonia / ,Chrisimos Simeonides/N.C Cypr/  ,Dolores Ortiz /N.C Meksyk/,Franklin Glover /N.C Ghana/,  Martine Pasquet-sekretarz

Od roku 2002  Region Europa prowadzi aktywną działalność. 30  europejskich krajów spotyka się  na Generalnych Zgromadzeniach Regionu Europa; Ateny 2002, Wilno 2003, Moskwa 2004, Istambuł 2005, Bruksela 2006, Cetinje 2007, Limmasol 2008, Bratysława 2010, Berlin 2011, Pilzno 2015.                                                                                                 

Generalne Zgromadzenie  Regionu Europa, Pilzno 2015 wyłoniło skład Komitetu IAA  kadencja 2015 – 2019 i zdecydowało o kierunku działań na następne  lata.

Skład Europejskiego Komitetu IAA kadencja 2015 – 2019  /Executive Committee IAA Europe 2015-2019:

Werner Schaub/Niemcy/   - Prezydent IAA Europe

Pontus Raud /Szwecja/    -Vice-prezydent

Anders Werdelin/Dania/ -Skarbnik

Maria Moroz  /Polska /   -Członek Executive Commite

Elena Griaznowa /Rosja/          -     ----------

Francois Desiderio /Belgia/        -    ----------

Hilde Rognskog /Norwegia/-   --- Audytor

Działając od października 2002r. Polski Narodowy Komitet IAA /Związku Polskich Artystów Plastyków bierze czynny udział w statutowych zebraniach, konferencjach i Generalnych Zgromadzeniach IAA. Przy polskim udziale powstało wiele postulatów i rezolucji:

1.Rezolucja do UNESCO na mające odbyć się w 2005 i 2006r. obrady, dotyczy ona zwrócenia szczególnej uwagi na tzw. Paragraf 20 w “Draft UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions”.

2.Rezolucja do UE o ustalenie procentowej zależnej od budżetu U.E sumy na tzw. Programy Kultura .

3.Rezolucje do Ministerstw krajów należących do IAA w sprawach:

Edukacji artystycznej,

Ubezpieczeń i ochrony socjalnej twórców.

Wprowadzenia sztuki do miejsc publicznych-projekt odpisu w budownictwie (procent na realizację dzieł sztuki w nowopowstających obiektach publicznych, rezolucja GA IAA Limasol/Cypr 2008)

4.Inicjatywy i przygotowanie listów do Ministrów Kultury, Rad Muzeów w sprawie uznawalności Kart IAA – dotyczących wolnych wstępów do muzeów i galerii./działania permanentne 2002-2017

5.Rezolucja w sprawie martwego zapisu tzw. “droit de suite” i apelu o określenie w prawach krajowych i międzynarodowych sposobu jego egzekwowania.

6.Udział w pracach dotyczących Statutu IAA, polski wniosek o rozdzielenie statutu od regulaminów, został zrealizowany - zmiana statutu Pekin 2005r.,obecny udział w pracach przy propozycjach zmian 2017r.

7.Sprawa ustawy o VAT na forum międzynarodowym.

8.Rezolucja /GA IAA Berlin 2011/GA IAA Pilzno2015 w sprawie statusu artysty w Polsce i na świecie

Działalność IAA w strefie współpracy artystycznej to m.in.:

 

Opracowała Maria Moroz

Vice – Prezydent Polskiego Narodowego Komitetu IAA Polska,

Komitet Wykonawczy IAA Europa, Światowy Komitet Wykonawczy IAA/AIAP